| | |

Tepecik Hastanesi’nde “Tortikolis Tedavisinde Farklı Yaklaşımlar ve Plagiosefali Sempozyumu” Gerçekleştirildi

Sağlıklı Büyüyen Çocuk Sempozyumları devam ediyor…

ABD’den Nancy Neiditz’in de konuşmacı olduğu, SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitim Kurulu ve Büyüyen Çocuk Derneği tarafından organize edilen “Tortikolis Tedavisinde Farklı Yaklaşımlar ve Plagiosefali Sempozyumu” başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarında Yenidoğan Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Sempozyum Başkanı Doç. Dr. M. Yekta Öncel “Multidisipliner takip ve tedavi gereken Tortikolis ve Plagiosefali konularını konuşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Çocuk, Beyin Cerrahi, Ortopedi Kliniklerinin ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Fizyoterapi Bölümünün destekleriyle gerçekleşecek olan bu sempozyuma destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD ve Büyüyen Çocuk Derneği Başkanı Prof. Dr. Bumin Dündar ise “Sağlıklı Büyüyen Çocuk Sempozyumlarının 3. Sünü gerçekleştiriyoruz. Kâtip Çelebi – Tepecik Pediatri ailesi olarak birlik ve beraberlik içinde başarılı toplantılara imza atmaya devam ediyoruz, hedefimiz bu yıl içinde 10 sempozyumu tamamlamaktır” dedi.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Özer Kaya ise “Başta ABD’den gelen 30 yıllık tecrübesiyle pediatrik fizyoterapist olarak çalışan Nancy Neiditz olmak üzere, konuşmacılara ve düzenleme kuruluna teşekkür ediyorum.” dedi.

Dört oturum şeklinde gerçekleştirilen sempozyumun ilk oturumunda Prof. Dr. Derya Özer Kaya ve Dr. Öğr. Üyesi Deniz Bayraktar başkanlığında “Tortikolis” ve “Plagiosefali” derslerini Nancy Neiditz anlattıktan sonra, Selin Amanet “Kranial Deformasyonlarda Kask Tedavisinin Yeri” konusu anlatılarak ilk 2 oturum tamamlandı. Başkanlığını Prof. Dr. Füsun Özer ve Prof. Dr. Nihal Olgaç Dündar’ın yaptığı üçüncü oturumda “Kraniosinostozlarda Erken Teşhisin Önemi ve Endoskopik Cerrahinin Yeri” konusunu Pamukkale Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi. Emrah Egemen anlatırken, “Kraniosinostozlarda Klinik ve Cerrahi Tecrübemiz” konusunu ise Tepecik Beyin Cerrahi Kliniğinden Op. Dr. Evren Sandal anlattı. Dördüncü oturumda ise fizyoterapist Nancy Neiditz tarafından “Küçük Gruplarla Pratik Uygulama Yöntemleri” ile ilgili uygulamalar yapılarak sempozyum sona erdi.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Mustafa İncesu ve Sempozyum Başkanı Doç. Dr. M. Yekta Öncel tarafından oturum başkanları ve konuşmacılara teşekkür belgelerinin verilmesiyle sempozyum son buldu.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir