| | |

Antibiyotik Direnci Artıyor

Kelime anlamı ‘’Hayat karşıtı’’ olan antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde yıllardır kullanılmakta olup, insan sağlığı ve hayatın devamlılığında çok büyük öneme sahiptir. Ancak antibiyotiklerin uygun endikasyonda, uygun doz ve uygulanım yolları ile verilmesi gerekmektedir. Antibiyotik tedavisi hastalığın tedavisi, sağ kalım ve komplikasyonların önlenmesinde önemlidir. Unutulmamalıdır ki, bir ikram olmayan antibiyotikler; doğru tanı sonrasında uygun doz ve uygun yoldan verildiği sürece etkilidir.

Antibiyotiklerin uygunsuz ve aşırı kullanılması, bakterilerde direnç gelişimine neden olabilir. Bakteriler, çevresel değişimlere çok hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmektedir. Belirli bir antibiyotiğe karşı direnç, antibiyotiğin tedavi dozunda dirençli bakterileri öldüremediğini veya çoğalmalarına engel olamadığını ifade etmektedir. Antibiyotik direncine sahip bakteriler söz konusu antibiyotiğin kullanımında, dirençli olmayan bakterilere göre avantajlı hale geçerler ve belirli bir süre sonra ortamdaki bu tür bakterilerin çoğu o antibiyotiklere karşı dirençli hale gelirler. 

Antibiyotik direnci tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Antibiyotik dirençli bakterilerle gelişen enfeksiyon hastalıkları ölüm oranlarının artmasına, hastanede kalış sürenin uzamasına ve sonuç olarak maliyetin de artışa neden olmaktadır. Bu nedenlerle gerek DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü), gerekse ülkemizde Sağlık Bakanlığı Akılcı İlaç Kullanımı Daire Başkanlığı tarafından akılcı antibiyotik kullanımı için birçok faaliyet gerçekleştirilmekte, projeler yürütülmektedir.

Haberin detayları için tıklayınız.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir