Kliniklerimizi Tanıyalım: Tepecik EAH Çocuk Nefroloji Kliniği

Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Marka olmayı Başarmış Bir klinik: Tepecik EAH Çocuk Nefroloji Kliniği

Hastanemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri Çocuk Nefrolojisi Kliniği, Hastanemizde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak çalışmakta iken 08.11.1991 tarihinde kurumumuz tarafından gönderildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalında Çocuk Nefrolojisi Yandal Uzmanlık eğitimini 25.11.1993 tarihinde tamamlamasının ardından, Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Nejat AKSU tarafından 01.Ocak.1994 tarihinde kurulmuştur. Bu tarihten itibaren Çocuk Nefroloji hastalarına, kayıt ve arşiv sistemi de oluşturularak, yataklı ve ayaktan tedavi hizmetleri düzenli olarak verilmeye başlanmıştır. Bu arada, emekli olduğu 2010 yılına kadar zaten başlatmış olduğu poliklinik hizmetlerini sürdüren Uz. Dr. Ahmet EYİGÖR’ün kliniğimizin gelişimine önemli katkıları olmuştur.

Kliniğimiz kurumsal gelişim ve devamlılığın sağlanması bilinci ve ekip çalışmasının önemi prensibiyle gelişimini giderek sürdürmüştür. İstekli ve bu alanda çalışmaya yatkın asistan arkadaşlarımız da eğitimlerinin birinci yılından itibaren programa dahil edilerek hem kendi gelişimleri sağlanmış hem de kliniğimizin eğitim ve hizmet alanında gelişmesine önemli katkı sağlamışlardır. Bu amaçla Dr Hakan ERDOĞAN ve Hemşire Sevginar ŞENTÜRK’ün de destekleriyle ilk olarak 1995 yılında Kronik Periton Diyalizi programına başlanmıştır. Daha sonra Dr. Önder YAVAŞCAN ve Dr. Orhan Deniz KARA’nın da ekibe dahil olmasıyla 2000 yılında Kronik Hemodiyaliz programı başlatılmıştır. Bu arkadaşlarımızın Çocuk Nefrolojisi Yandal uzmanlık eğitimleri ve diğer nedenlerle aramızdan ayrılmaları nedeniyle ekibin devamlılığı Dr. Alkan BAL ve Dr. Caner ALPARSLAN’ın katılımları ile devam ettirilmiştir. Hali hazırda Dr. Cengizhan ELMAS ve Dr. Serdar SARITAŞ da gönüllü katılımlarıyla kendi gelişimleri yanısıra ekibimize destek vermeye çalışmaktadırlar. Çocuk Nefrolojisi Uzmanlık eğitimini tamamladıktan  sonra  Hastanemize atanan Doç. Dr. Önder YAVAŞCAN’ ın aramıza  yeniden katılmasıyla 2007 yılından itibaren de Transplantasyon programı aktif hale getirilmiştir. Kronik Periton Diyalizi merkezimiz Sağlık Bakanlığımız tarafından “Çocuk Kronik Periton Diyalizi Eğitim Merkezi” olarak da kabul edilmiş olup, bugüne kadar toplam 7 hemşire arkadaşımız Sağlık Bakanlığı  tarafından 3’er aylık eğitimleri için merkezimize gönderilmiş ve bu alanda sertifika almışlardır.

Çocuk Nefroloji Kliniğimiz halen Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Nejat AKSU, Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Önder YAVAŞCAN, 2012 yılında atanan Doç. Dr. Fatma MUTLUBAŞ ÖZSAN, ve 2013 yılında ortak kullanım protokolü çerçevesinde görevlendirilen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Belde KASAP DEMİR’ den oluşan bir ekiple Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalını ilgilendiren tüm alanlarda hasta ve eğitim hizmetlerini başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Kliniğimizde perkütan yolla periton diyalizi kateteri takılması (akut-geçici, kronik-kalıcı), santral venöz kateter takılması, perkütan nefrostomi uygulaması, perkütan böbrek biyopsisi gibi girişimsel nefroloji uygulamaları tarafımızdan yapılmaktadır. Ayrıca haftada bir Çocuk Nefrolojisi-Çocuk Cerrahisi-Üroloji Konseyi düzenli olarak yapılmaktadır. Bu arada, blimsel ve hizmet yönünden her türlü donanım ve kapasiteye sahip birimimizin “Çocuk Nefrolojisi Yandal Eğitim Kliniği” olarak belirlenebilmesi için girişim ve çabalarımız devam etmektedir.

 

Kliniğimizin 20 Yılının Rakamları

 

I. Genel Nefroloji

Yıllık ortalama yatan hasta sayısı                  : 250

Yıllık ortalama poliklinik sayısı                     : 12 000

Toplam kayıtlı poliklinik hasta sayısı : 11 000

Prediyaliz programında izlenen hasta sayısı  : 120

 

II. Akut – Kronik Periton Diyalizi

                        Toplam akut periton diyalizi hasta sayısı       : 250

Toplam kronik periton diyalizi hasta sayısı    : 155

Eksitus oranı (%)                                           : 14

Transplantasyon oranı (%)                             : 48

 

III. Kronik Hemodiyaliz

Toplam hemodiyaliz hasta sayısı                   : 50

Eksitus oranı (%)                                           : 17

Transplantasyon oranı (%)                             : 26

 

IV. Transplantasyon

Toplam transplantasyon hasta sayısı              : 35

Graft sağ kalım oranı (1. yıl), (%)                  : 93

Hasta sağ kalım oranı (1. yıl), (%)                 : 100

 

V. Böbrek biyopsisi

Toplam biyopsi sayısı                                     : 1000

 

VI. Bilimsel Çalışmalar

Uluslararası makale sayısı                              : 60

Ulusal makale sayısı                                      : 55

Uluslararası tebliğ sayısı                                : 70

Ulusal tebliğ sayısı                                         : 120

nefroloji-1

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir