| |

Kliniklerimizi tanıyalım :Tepecik Çocuk Acil kliniği

Çocuk Acil Eğitim Kliniği, ayrı bir eğitim kliniği olup, hastanemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri’ne bağlı olarak çalışmaktadır. Bünyesindeki bir çocuk sağlığı ve hastalıkları eğitim görevlisi ve çocuk acil yan dal uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, çocuk acil yan dal asistanları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık öğrencileri, rotasyoner erişkin acil uzmanlık öğrencileri ve aile hekimliği uzmanlık öğrencileri ile İzmir İli’nde hizmet vermektedir.
Hastanemiz Çocuk Acil Kliniği çocuk hastaların tüm dahili, toksikolojik, cerrahi ve travma acillerine tıbbi bakım hizmeti vermektedir.
Çocuk Acil Servis birimi
Çocuk Acil Servisimiz fiziki olarak tamamen ayrı bir birim olarak yapılandırılmıştır.
İzmir İli’nde çocuk travma hastalarının kabul edildiği tek sağlık bakanlığı hastanesi olup bir çocuk acil ve travma merkezi olarak halkımıza hizmet etmektedir.
Hastanemiz Sağlık Bakanlığı Acil Hemşireliği Eğitim Merkezi’dir.
Çocuk Acil Kliniğimiz, Sağlık Bakanlığı Çocuk Acil Kurs Eğitim Merkezi’dir.
Yıllık çocuk acil başvuru sayısı yaklaşık 170 000
Çocuk acil servisimizde monitörlü gözlem biriminde izlenen hasta sayısı 50 000
Tüm çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık öğrencileri toplam 5 ay, erişkin acil uzmanlık öğrencileri 2 ay ve aile hekimliği uzmanlık öğrencileri 1 ay süreyle Çocuk Acil Servisi’nde eğitim görmektedirler.
Çocuk Acil Servisi’nin kendi içinde çocuk acil eğitim programı mevcuttur. Bunun dışında çocuk sağlığı ve hastalıkları genel eğitim programı mevcuttur. Ayrıca çocuk acil hemşirelerine yönelik ayrı eğitim programı mevcuttur. Acil tıp, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve çocuk acil ile ilgili kongrelere, kurslara ve sempozyumlara gerek doktor gerekse yardımcı sağlık personeli düzeyinde düzenli katılım mevcuttur.
945663_10151672353227485_52633927_n
Çocuk Acil Eğitim Kliniği Eğitim Programı
1. Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri saat 9.00-10.00 arasında standart çocuk acil eğitimi (Çocuk acil eğitim görevlisi tarafından anlatılmaktadır)
2. Çarşamba saat 9.00-10.00: Makale saati (Çocuk acil eğitim görevlisi, Çocuk acil yandal asistanları, çocuk acilde çalışan uzman doktorlar tarafından anlatılmaktadır)
3. Ayda 1 defa hemşire ve asistan doktorlara yönelik maket üzerinde ileri yaşam desteği eğitimi
4. Ayda bir defa intraosseöz girişim eğitimi
5. Ayda bir defa travma hastasına USG ile FAST eğitimi
6. Çocuk acil hemşire, ATT ve paramediklere yönelik haftada bir gün teorik eğitim
7. Günde 2 defa çocuk acil gözlem biriminde eğitim viziti
Çocuk acil tıp ile ilgili bilimsel araştırmalar yapılmakta, bu araştırmaların sonuçları kongrelerde sunulmaktadır.
Çocuk Acil Kliniği’nin fiziksel alanları şunlardır:
1. Çocuk Acil triyaj
2. Hızlı bakı birimi (aynı anda 4 hekim çalışabilmektedir)
3. Monitörlü gözlem birimi (8 yatak)
4. Travma gözlem (5 yatak)
5. Resusitasyon birimi
6. İzolasyon odası
7. İnvaziv girişim odası
8. Küçük cerrahi işlem birimi
9. Doktor odaları
10. Hemşire odaları
11. Seminer salonu
Hastanemizde sadece acil klinikleri için çal
Çocuk Acil Kliniği Eğitim Görevlisi
Çocuk Acil Yan Dal Uzmanı Doç. Dr. Murat Anıl (T. C. S. B. Çocuk Acil Kurs Eğitmeni, APLS (Advanced Pediatric Life Support) eğitmeni, Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Derneği Üyesi
Personel Sayısı
1. Çocuk Acil Hemşire Sayısı: 30
2. Acil Tıp Teknisyeni Sayısı: 3
3. Paramedik Sayısı: 1
4. Tıbbi Sekreter Sayısı: 6
5. Hasta Yönlendirme Görevlisi Sayısı: 4
6. Temizlik Personeli Sayısı: 4
7. Güvenlik Görevlisi Sayısı: 6

Acil Servis İçinde Laboratuvar Olanakları
• Mikrobiyoloji Laboratuvarı: 1
• Biyokimya Laboratuvarı: 1
• Bilgisayarlı Tomografi Birimi: 1
• Ultrason Birimi: 1
• Röntgen Birimi:1
Hastane Genelinde Laboratuvar Olanakları
• 24 saat hizmet veren manyetik rezonans birimi
• Hematoloji, Doku Grubu, İmmunoloji, Mikrobiyoloji, Viral Seroloji, Biyokimya ve Hormon laboratuarları
Çocuk Acil Servisi’nin Bağlı Bulunduğu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Klinikleri’nin Genel Özellikleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri esas olarak Büyük Çocuk 1, Büyük Çocuk 2, Süt Çocuğu 1, Süt Çocuğu 2 ve Çocuk İntaniye, Çocuk Endokrin ve Çocuk Nöroloji, Çocuk Hematoloji/Onkoloji servislerinden ibaret olup aşağıda isimleri bildirilen yan dallarda eğitim ve hasta bakım hizmeti sürdürülmektedir. Ayrıca aynı binada Çocuk Yoğun Bakım Eğitim Kliniği ve Yenidoğan Eğitim Kliniği de bulunmaktadır:
ÇOCUK ONKOLOJİ
A. YATAK KAPASİTESİ
BÖLÜMLER YATAK KAPASİTESİ
1. BÜYÜK ÇOCUK I KLİNİĞİ 17
2. ÇOCUK NÖROLOJİ 3
3. BÜYÜK ÇOCUK II KLİNİĞİ 15
4. ÇOCUK ENDOKRİN 5
5. SÜT ÇOCUĞU I KLİNİĞİ 20
6. SÜT ÇOCUĞU II KLİNİĞİ 18
7. YENİDOĞAN YANDAL KLİNİĞİ 47
8. ONKOLOJİ + KİT KLİNİĞİ 20
9. ÇOCUK NEFROLOJİ KLİNİĞİ 10
10. ÇOCUK İNTANİYE KLİNİĞİ 14
11. ÇOCUK HEMATOLOJİ KLİNİĞİ 2
12. ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ 10
13. ÇOCUK ACİL SERVİS –
TOPLAM 181
II. ÖZELLİKLİ BÖLÜMLER
1. ÇOCUK ONKOLOJİ + KİT KLİNİĞİ
2. ÇOCUK NEFROLOJİ KLİNİĞİ
3. ÇOCUK HEMATOLOJİ KLİNİĞİ
4. ÇOCUK İNTANİYE KLİNİĞİ
5. ÇOCUK YOĞUN BAKIM EĞİTİM KLİNİĞİ (Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım)
6. ÇOCUK ACİL SERVİS (Yukarda ayrıntılı olarak bahsedildi)
7. YENİDOĞAN YANDAL EĞİTİM KLİNİĞİ
8. ÇOCUK KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜ

Hastanemiz İçinde Eğitim Veren Klinikler
• İç Hastalıkları Eğitim Kliniği
• Aile hekimliği
• Erişkin Acil Eğitim Kliniği
• Çocuk Cerrahisi Eğitim Kliniği
• Ortopedi Eğitim Kliniği
• Üroloji Eğitim Kliniği
• Patoloji Eğitim Kliniği
• KBB Eğitim Kliniği
• Göz Eğitim Kliniği
• Genel Cerrahi Eğitim Kliniği
• Radyoloji Eğitim Kliniği
• Biyokimya Eğitim Kliniği
• Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Eğitim Kliniği
• Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Kliniği
• Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Kliniği
• Anestezi ve Reanimasyon Eğitim Kliniği
• Yoğun bakım eğitim kliniği
• Beyin Cerrahisi Eğitim Kliniği
• Aile Hekimliği Eğitim Kliniği

Hastanemiz İçinde Diğer Klinikler
• Organ Nakli Ünitesi
• Gastroenteroloji
• Medikal ve Radyasyon Onkolojisi
• Allerji
• Endokrin
• Kardiyoloji
• Nükleer Tıp
• Dermatoloji
• Fizik Tedavi

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir