| | |

SAĞLIKLI BÜYÜYEN ÇOCUK KONGRESİ SÖZEL VE POSTER BİLDİRİ ÖDÜLÜ KAZANANLAR…

Tıp-Sözel Bildiri   

1.İnek Sütü Protein Alerjisi Olan Çocuklarda Serum Zonulin Düzeyinin Değerlendirilmesi

Yasemin Tuna1, Maşallah Baran1,2, Tuba Tuncel1,3, Yeliz Çağan Appak1, Kayı Eliaçık1, Fatma Demet Arslan4, İnanç Karakoyun4

1SBÜ Tepecik Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Klinikleri

2İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme BD

3İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji İmmunoloji BD
4SBÜ Tepecik Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıbbi Biyokimya

2. Metabolik Sendromlu Çocuklarda Ventriküler Repolarizasyon Üzerine Etki Eden Faktörler

Caner Alparslan1, Tülay Demircan2, Eren Soyaltın1, Abdurrahman Kaya3, Cem Karadeniz4, Bumin Nuri Dündar5, Belde Kasap Demir6

1SBÜ Tepecik EAH Çocuk Nefroloji Kliniği
2SBÜ Tepecik EAH Çocuk Kardiyoloji Kliniği
3SBÜ Tepecik EAH Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
4İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı
5İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı
6İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Bilim Dalı

3. Preterm Bebeklerde Kafein Tedavisinin Serebral Oksijenizasyon Üzerine Etkisi

Özkan İlhan1, Meltem Bor1
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Kliniği, Şanlıurfa Yenidoğan

Tıp-Poster Bildiri

1.Serebral Palsili Hastalarda İmmunizasyon Durumunun Değerlendirilmesi

Sema Bozkaya Yılmaz1, Eda Karadağ Öncel2, Nihal Olgaç Dündar3, Pınar Gençpınar3, Berrak Sarıoğlu1, Pınar Arıcan1, Atilla Ersen1, Dilek Yılmaz Çiftdoğan4, Mustafa Çalık5, Çetin Okuyaz6, Mustafa Kömür6, Gürkan Gürbüz7, Hande Gazeteci Tekin8, Kürşat Bora Çarman9, Coşkun Yarar9, Dilek Çavuşoğlu10

1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nöroloji
2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji BD
4İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi  Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD
5Harran Üniversitesi Çocuk Nöroloji
6Mersin Üniversitesi Çocuk Nöroloji
7Gaziantep Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Çocuk Nöroloji
8Çiğli Bölge Hastanesi Çocuk Nöroloji
9Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Çocuk Nöroloji
10Afyon Kocatepe Hastanesi Çocuk Nöroloji

2.Akut Konvülsiyon ile Başvuran 1 Ay – 18 Yaş Arası Hastalarda İdrar Bisfenol A Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Elif Perihan Öncel1, Nihal Olgaç Dündar2, Pınar Gençpınar2, Pınar Arıcan3, Seher Jabbari Behrouz1, Fatma Demet Arslan4, Bumin Nuri Dündar5

1SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
3SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nörolojisi Kliniği
4SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya
5İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

3.Sirenomeli Sendromu ve Total Anormal Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi Birlikteliği: Olgu Sunumu

Seviye Güneş1, Melek Akar2, Fırat Ergin2, Tülay Demircan3, Sümer Sütçüoğlu2

1SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji
3SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji

Hemşirelik -Sözel Bildiri

1.5-12 Yaş Çocuklarda Kan Alımında Sanal Gerçekliğin Korku, Anksiyete ve Ağrıya Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma

Gülçin Özalp Gerçeker1, Dijle Ayar1, Emine Zahide Özdemir1, Murat Bektaş1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

2.Preterm Bebeklere Verilen Anne Sütü/Formül Süt Isının Bebeklerin Stres Bulguları Üzerine Etkisi

Eda Aktaş1, Ayşe Ferda Ocakçı2, Alev Aktaş3, Güner Karatekin3

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
2Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
3TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji Kliniği

3.Aile Güçlendirme Ölçeğinin Türk Dilinde Psikometrik Özellikleri

Atiye Karakul1, Esra Ardahan Akgül1, Pınar Doğan1, Hatice Yıldırım Sarı1

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

Hemşirelik –Poster Bildiri

1. Sakrokoksigeal Teratomlu Yenidoğanın Roy Adaptasyon Teorisine Göre Hemşirelik Bakımı

Gönül Kılıç1, Melek Akar2

1Sağlık Bakanlığı, İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

2.Opere Özofagus Atrezisi Tanısı ile İzlenen Yenidoğanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Türkan Boztepe Tonbul1, Melek Akar1, Mehmet Yekta Öncel2

1SBÜ İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği
2İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Bilim Dalı

3.Roy Adaptasyon Modelinin Osteosarkom Tanılı Adölesanın Hemşirelik Bakımında Kullanılması

Büşra Koçak1, Ümmühan Çelik1, Hamide Nur Çevik Özdemir2

1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

Beslenme ve Diyetetik -Sözel Bildiri

1. Akçaağaç Şurubu İdrar Hastalığı (MSUD) Olgusu

Gamze Yurtdaş1, Emine Yassıbaş1
1Gazi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik

2. 14 ile 18 Yaş Arası Basketbol Oyuncularının Diyet Kalite ve Antropometrik Ölçümlerinin Sedanter Yaşıtlarıyla Kıyaslanması

Merve Pehlivan1, Ayşe Çiğdem Aktuğlu Zeybek2

1İstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik
2Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

3. Adnan Menderes Üniversitesi Beslenme ve Diyet Birimine Yönlendirilen ve Yatarak Tedavi Gören Çocuk Hastaların Beslenme Durumu

Didem Güneş1, Özlem Duru2, Elif Çelik3

1ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Beslenme ve Diyetetik,
2ADÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Bölümü
3ADÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Beslenme ve Diyetetik -Poster Bildiri

1. Mitokondriyal Hastalıklarda Ketojenik Diyet Terapisinin Etkinliği: Olgu Sunumu

Solmaz Torun1, Kübra Top2, Nevra Koç3

1Gazi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik,
2Selçuk Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik
3Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bölümü

2. Multikistik Displazik Böbrek Hastalığı Olgu Sunumu

Gamze Yurtdaş1, Emine Yassıbaş1

1Gazi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik

3. Süt Dişi Dökülmesinde Gecikme, Tekrarlayan Pulmoner Enfeksiyon ve Egzama ile Tanı Alan Job Sendromlu Olgu

Hürmet Küçükkatırcı1


1Kapadokya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik

Fizyoterapi -Sözel Bildiri

1. Çocuk Hentbol Kalecilerinde Yüzeyel Arka Miyofasyal Zincir Esnekliğinin Denge ile İlişkisi

Umut Ziya Koçak1

1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

2. Hemiparatik Tip Serebral Palsili Çocuklarda Plantar Fleksör Spastisitesi İle Yürüyüş Döngüsü Salınım Fazı Arasındaki İlişkisi

Orhan Öztürk1, Zübeyir Sarı1, Mine Gülden Polat1

1Marmara Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

3. Çocukluk Çağı Astımında Fiziksel Aktivite Yapmaktan Duyulan Memnuniyet, Fiziksel Aktivite Öz-yeterlilik Değeri ve Fiziksel Aktivite Düzeyinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması

Buse Özcan Kahraman1, İsmail Özsoy2, Aylin Tanrıverdi3, Gizem Atakul4, Nevin Uzuner4, Sema Savcı1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
2Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
3Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı

Fizyoterapi -Poster Bildiri

1. Prepubertal Çocuklarda Pliyometrik Eğitimin Etkilerini Araştıran Çalışmaların İncelenmesi

Müge Kırmızı1, Zuhal Abasıyanık1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

2. Jüvenil İdyopatik Artrit Konusunda Yapılmış Rehabilitasyon ile İlgili Yayınların Bibliyometrik Olarak İncelenmesi

Birön Onur Üğüt1, Aybüke Cansu Kalkan1, Arzu Genç2

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
2Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

3. Adölesan Bireylerde Pliyometrik Eğitimin Etkilerini Araştıran Çalışmaların İncelenmesi

Zuhal Abasıyanık1, Müge Kırmızı1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir