En Kötü Hastalar Onların Elinde Şifa Buluyor:Tepecik EAH Çocuk Yoğun Bakım Kliniği

cyogbak

Hastanemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri’nde Çocuk Yoğun Bakım Kliniği kurulma çalışmaları, 04/10/2004-04/04/2005 tarihleri arasında dönemin koordinatör şefi Doç. Dr. Işın Yaprak öncülüğünde Doç. Dr. Ayşe Berna Anıl’ın İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı’na Prof. Dr. Metin Karaböcüoğlu’nun başkanlığında eğitime gönderilmesi ile başlamıştır. Bunun ardından Doç. Dr. Nejat Aksu ve Doç. Dr. Mehmet Helvacı’nın büyük destekleri ile Doç. Dr. Ayşe Berna Anıl tarafından 2005-2007 yılları arasında servis içi organizasyonlarla Çocuk Yoğun Bakım hastaları izlenmeye başlanmıştır. 2007 yılında Doç. Dr. Nejat Aksu’nun şefliği, Doç. Dr. Ayşe Berna Anıl’ın sorumlu uzmanlığı altında 3. Düzey yoğun bakım hizmeti verilen, modern donanıma, eğitimli hekim, hemşire ve personele sahip 10 yataklı (9 koğuş yatağı, 1 izole oda) Çocuk Yoğun Bakım Kliniğimiz kurulmuştur. Kliniğin kuruluşundan önce Sorumlu Hem. Derya Gülşen, Hem. Nazife Bayramoğlu, Hem Jülide Öztürk 2 ay süreyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı’nda eğitim almış ve kliniğin kurulmasında aktif görev almışlardır. Çocuk Yoğun Bakım Kliniğimiz kurulduğundan bu yana 1 ay-18 yaş arası hem dahili hem cerrahi açıdanyoğun bakım ihtiyacı olan çocuklara hizmet vermektedir. Ayrıca Çocuk Yoğun Bakım Kliniğimiz ülkemizde çocuk travma hastalarına da hizmet veren ilk ünitelerden biridir. Ülkemizde Çocuk Yoğun Bakım’ın, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisası üzerine bir yan dal olarak kabul edilmesiyle bu konuda 2004 yılından beri bilimsel ve aktif çalışmalarını sürdürerek bu konuda Türkiye’deki öncülerden olan Doç. Dr. Ayşe Berna Anıl 25/01/2011 tarihinde Çocuk Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanıünvanını almıştır. Doç. Dr. Ayşe Berna Anıl’ın yan dal ünvanı ile beraber 14/03/2012 tarihinde Doçentlik ünvanını almasının ardından dönemin Başhekim vekili Doç. Dr. Nejat Aksu’nun gayretleri ile 2012 yılında hastanemiz Çocuk Yoğun Bakım Kliniği, Çocuk Yoğun Bakım Yan Dal Eğitim Kliniği olmuştur. İlk Çocuk Yoğun Bakım Yan Dal Eğitimi öğrencisi Uzm. Dr. Fulya Kamit Can 19/03/2013 tarihinde kliniğimizde eğitimine başlamıştır. 09/11/2013 tarihinde yapılan YDUS sınavı ile Uzm. Dr. Neslihan Zengin ikinci yan dal öğrencimiz olarak kliniğimizde eğitim almaya hak kazanmıştır. Çocuk Yoğun Bakım Kliniği Sorumlu Hemşireliği 01/07/2010 tarihinden beri Hem. Mücella Özkaya Arı tarafından sürdürülmektedir. Ayrıca 17 hemşire, 6 personel kliniğimizde görev yapmaktadır.

Çocuk Yoğun Bakım Kliniği Sağlık Bakanlığı Çocuk Yoğun Bakım Kursu eğitim merkezidir. Bu kapsamda 8 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı kliniğimizde eğitim almıştır. Çocuk Yoğun Bakım Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Ayşe Berna Anıl aşağıda belirtilen kurslarda eğitmen olarak görev yapmaktadır.

1.         Çocuklarda ileri yaşam desteği (ÇİYAD) kursu eğitmeni

2.         Çocuklarda ileri yaşam desteği (ÇİLYAD) kursu eğitmeni

3.         Pediatric Advanced Life Sport (PALS) Kursu eğitmeni

4.         SB. Acil Bakım Hemşireliği Kursu eğitmeni

5.         ThePediatricEmergencyMedicine Course (APLS) kurs eğitmeni

6.         Sağlık Bakanlığı Çocuk Yoğun Bakım Kursu eğitmeni

7.         Sağlık Bakanlığı Çocuk Acil Kursu eğitmeni

8.         Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Derneği Çocuk yoğun bakım kursu eğitmeni

9.         Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Derneği Mekanik ventilasyon kursu eğitmeni

10.       Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Derneği Acil-yoğun bakım hemşireliği kursu eğitmeni

Çocuk Yoğun Bakım Kliniği’nde yapılmakta olan uygulamalar:

 1. Beklenen mortalite ve organ yetmezlikleri skorları hesaplamaları (PİM2, PRİSM, PELOD)
 2. İleri yaşam desteği uygulamaları (kardiyopulmonerresusitasyon, hızlı ardışık entübasyon, kardiyoversiyon, defibrilasyon)
 3. invazivmonitörizasyon (santral venöz basınç, arteriyelkan basıncı, intrakraniyal basınç, intraabdominal basınç, özofagialproblacore vücut sıcaklığı izlemleri)
 4. Noninvazivmonitörizasyon (kalp tepe atımı, solunum sayısı, kan basıncı, SpO2, vücut sıcaklığı)
 5. Kan gazı takibi
 6. EndTidal CO2 izlemi
 7. İdrar ve kan ozmolaritesi ölçümleri
 8. Sedasyon-analjezi değerlendirmesi ve ilaç uygulamaları
 9. Modern mekanik ventilatörlerleinvaziv mekanik ventilasyon uygulamaları
 10. Noninvaziv mekanik ventilasyon uygulamaları
 11. İntraosseöz girişim
 12. Santral venözkateterizasyon
 13. Arter kateteri takılması
 14. Sürekli renalreplasman tedavileri
 15. Plazma değişimi
 16. Yoğun bakım hemşirelik bakım ve uygulamaları
 17. Evde noninvaziv mekanik ventilasyonda olan hasta hazırlığı ve eğitimi
 18. Evde Trakeostomili olan hasta hazırlığı ve eğitimi
 19. Ev tipi mekanik ventilasyonda olan hasta hazırlığı ve eğitimi

Kliniğimizle ilgili veriler:

Kliniğimize yatan yıllık ortalama hasta sayısı 350
Ort beklenen mortalite (%) 40
Ort gözlenen mortalite (%) 13

 

 

 

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir