| | |

Sağlığınız mutluluğumuzdur

Mütevazi kişiliği, engin yöneticilik tecrübesi ve çalışkanlığı ile kısa sürede kendisini İzmir Sağlık camiasına sevdiren İzmir Kuzey Bölgesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Nuri Dilek Hocamızın mesajını sizlerle paylaşıyoruz.

Sevgili İzmirliler ve Çalışma Arkadaşlarım,

Bakanlığımız tarafından son 10 yılda başlatılan “Sağlıkta dönüşüm” hareketi ile Ülkemizde yapılan sağlık hizmetleri bir devrim niteliğindedir. Sigortalı, sigortasız, Emekli Sandığı ve Yeşilkart’lı gibi insanların ve kurumların ayrıştırılması bu hareketle sona ermiş, vatandaşlarımız Kamu ve özel dahil olmak üzere bütün hastanelerimizden genel ve nitelikli sağlık hizmetine ulaşma imkanına kavuşmuştur. Eczane kuyrukları sona ermiş, acil sağlık hizmetleri ve ambulans hizmetlerinde çağdaş dünya standartları yakalanmıştır. Artık acillerden kimse geri döndürülmemektedir. Acil hastaya ulaşma konusunda yapılan çalışmalar dünyanın övgüsünü kazanmıştır.

Bu sürecin devamı olarak kurulan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) ve ona bağlı Genel Sekreterlikler ile, çalışanlarımızın daha kaliteli bir altyapı, huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamında, vatandaşımıza; daha hızlı ve daha nitelikli sağlık hizmeti sunulacaktır. TKHK ve bağlı Genel Sekreterlikler ile kaynakların daha gerçekçi ve verimli kullanılması hedeflenmektedir. Kurumlar arasındaki işbirliği artacak ve bu vatandaşımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet olarak yansıyacaktır.
İzmir Kuzey Bölgesi Genel Sekreterliğimize bağlı 14 HASTANE ve 3 ADSM bulunmaktadır. Kurumsal işbirliği çerçevesinde Tepecik EAH ve İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları EAH birleştirilerek Tepecik EAH çatısı altında birleştirilmiştir. Böylece bu bölgede kurulacak olan Yenişehir Sağlık Kampüsü altyapı hazırlıkları da başlatılmıştır. Bu projemiz halen YPK’da olup kısa süre içerisinde ihale aşamasına geleceğini umuyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Çiğli’de 400 yataklı Çiğli EAH temeli atılmış olup, 2014 Haziran ayında açılışını hep birlikte yapmayı umuyoruz. Yine, önümüzdeki günlerde ihale süreci tamamlanmak üzere olan 2000 Yataklı (6 Hastane) Bayraklı Sağlık Kampüsü’nün temellerinin atılması ile İzmir’de “sağlıkta dönüşüm” daha farklı bir boyutta hissedilmeye ve yaşanmaya başlayacaktır. Bunu 200 Yt Bornova Devlet Hastanesinin temelinin atılması izleyecektir.

Bütün bunlar gerçekleştirilme aşamasına gelmiş projeler olup, bu süreç içerisinde önceliğimiz; mevcut hastanelerimizdeki çalışanlarımız ve hastalarımızın her türlü sosyal haklarını ve altyapılarını geliştirmek için gayret sarfedeceğiz. Eğitim ve Araştırma Hastanelerimizde Eğitim altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla, yeni Eğitim Görevlilerinin alımı ile Üniversite / Tıp Fakültelerimiz ile ortak çalışma altyapısını oluşturacağız. Bunun ilk meyvelerini önümüzdeki günlerde alacağımızı umuyoruz.

Sağlıkta dönüşüm çerçevesinde yukarıda isimlerini zikrettiğimiz altyapı çalışmalarının bitmesi sadece Kuzey bölgemizde bile 5000 civarında nitelikli hasta yatağı ve sosyal altyapısı ile Expo 2020’ye hazır hale gelmiş olacaktır. Bu süreçte yapılacak Sağlık turizmi altyapı çalışmalarımızın da tamamlanacağını umuyoruz. İzmir Expo 2020’ye Akdeniz havzasının “Sağlık Merkezi” olarak farklı bir konumda ulaşacaktır.

Bütün bunları yaparken, bölgemizdeki binlerce çalışanımızla daha iyi çalışma ve sosyal altyapı hazırlamanın gayreti içerinde olacağız. İşyeri barışı ve hoşgörü için bütün çalışanlarımızla sıkıntı ve mutluluğun paylaşıldığı bir huzur ortamı oluşturmaya çalışacağız. Bu nedenle öncelikli hizmet kriterlerimiz “kaliteli hizmet, iyi niyet ve çalışma gayreti” olacaktır.
İzmir Kuzey Genel Sekreterliği yönetim ekibi ve çalışanları olarak, “Sağlığınız mutluluğumuzdur” sloganı ile İzmirli vatandaşlarımıza daha iyi hizmetler sunmayı hedefliyoruz.
Saygılarımızla.

Prof. Dr. Osman Nuri Dilek
İzmir Kuzey Genel Sekreteri

Osman Nuri Dilek Kimdir?

1959 yılında Karaman’da doğdum. Ankara Nazife Hatun İlkokulu (1970), Uluğ Bey Ortaokulu (1973), Ankara Gülveren Lisesi (1976) ve 1982 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum.
Mezuniyet sonrası ilk iki yıllık mecburi hizmetimi Erzurum ili Beypınarı Sağlık Ocağında Pratisyen Hekim olarak tamamladım. 1983 yılında SSYB tarafından yapılan araştırma görevliliği sınavını birincilikle kazandım. Ağustos 1984’de mecburi hizmetimin bitmesini takiben ve tercihli olarak SSYB Ankara Numune Hastanesi 1. Cerrahi Kliniğinde Genel Cerrahi ihtisasına başladım ve Kasım 1988’de tamamladım. Aralık 1988’de, iki yıllık ihtisas sonu mecburi hizmetimi yapmak üzere SSK Kırıkkale Hastahanesinde göreve başladım. Şubat 1989’da 206. dönem Yedek Subay temel eğitimini dönem 2. si olarak bitirdim ve tercihli olarak, askerlik yükümlülüğümü Ankara 400 Yt. Askeri Mevki Hastahanesinde Genel Cerrahi uzmanı olarak yaptım. Haziran 1990’da askerliğimin bitimini takiben SSK Kırıkkale Hastahanesindeki görevime döndüm ve Temmuz 1993’e kadar çalıştım. Haziran 1993’de Ulusal Cerrahi Derneğince İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Uygulamalı Temel Laparoskopik Cerrahi Eğitimi Kursları’na katılarak “Laparaoskopik Cerrahi” sertifikası aldım.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde açılan Yardımcı Doçentlik sınavını kazandım ve 24 Ağustos 1993’de Genel Cerrahi Anabilim Dalında göreve başladım. Kasım 1995’e kadar Genel Cerrahi ABD. Başkanlığını yaptım. Bu süre içerisinde yeni kurulmakta olan Genel Cerrahi Kliniğinin kuruluş ve planlanmasında fiilen görev aldım. Şubat 1995’de Cerrahi Kliniğinde Laparoskopi ünitesinin kuruluşunun tamamlanmasından sonra laparoskopik cerrahi girişimlerine başladım.
Haziran 1995’de Amerika Birleşik Devletlerinin Memphis, Gadsden, Richmond şehirlerindeki hastahanelerde ve Mart 1996’da Philadelphia ve Memphis’deki çeşitli hastanelerde kısa süreli Laparoskopik Cerrahi kurslarına katıldım. Transplantasyon cerrahisindeki görgü, bilgi ve deneyimlerimi artırmak için Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastahanesinde Haziran 1996’dan itibaren 3 ay süreli olarak klinik çalışmalarına katıldım. 23 Ekim 1996 tarihinde İstanbul’da Marmara Üniversitesinde yapılan Doçentlik Sınavına Genel Cerrahi ABD‘dan katılarak, Genel Cerrahi Doçenti ünvanını aldım.
Ağustos 1993 – Ekim 1998 yılları arasında iki dönem (5 yıl 2 ay) Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü yaptım. 1998 sonunda bu görevimden ve ABD Bşk. görevlerimden ayrılarak 6 ay süre ile (1.1.1999 – 30.6.1999) King’s College, Department Of Hepatopancreatobiliary Surgery, Londra, İngiltere’de klinik çalışmalarına katılarak Karaciğer, safra yolları, pankreas cerrahisi, transplantasyon ve ERCP konusunda bilgi ve deneyimimi artırdım. 1999’da American College of Surgeon’a üyeliğe kabul edildim ve FACS ünvanını kullanma hakkı verildi.
AKÜ Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi ABD. Doçent kadrosuna müracaat ettim ve Ağustos 1999‘da buradaki görevime başladım. Burada hastane, ameliyathane ve cerrahi kliniklerinin kuruluş çalışmalarına fiilen katıldım. 3.12.2001 tarihinde AKÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD’da Profesör ünvanını aldım. 20 Mart 2003-24 Nisan 2006 tarihleri arasında (3 yıl 2 ay) AKÜ Tıp Fakültesi ANS Araştırma ve Uygulama Hastahanesi Başhekimi olarak görev yaptım. Bu sure zarfında hastanemizin kendi yerinde 2900 m2 ’den 24.000 m2 ’ye ulaşan yapılanması ve 100 yt. kapasitesinden 12 ameliyathaneli ve 426 yataklı hale gelmesi çalışmalarını bilfiil organize ettim ve gerçekleştirilmesine katkıda bulundum. 14.6.2005 tarihinden başlayarak 1 dönem (3 yıl) Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini yaptım. 25.5.2005-4.2009 tarihleri arasında Genel Cerrahi ABD Bşk olarak görev yaptım. 2003-2007 yılları arasında Üniversitemiz Yönetim Kurulu Üyeliği (4 yıl) yaptım. 2003-2009 yılları arasında AKÜ Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği yaptım (6 yıl). Eğitim Komisyonlarında ve Fakülte Tıp Dergisi yayın komisyonlarında görevler aldım.
Haziran 2009’da Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı olarak göreve başladım. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı ve Sakarya Üniversitesi işbirliği protokolü çerçevesinde Sakarya EA Hastanesinde Cerrahi Klinik Şefi olarak göreve başladım. Nisan 2010’da Sakarya EA Hastanesi Başhekimliğine görevlendirmem yapıldı. Halen bu görevlerimi sürdürmekteyim.
Çeşitli Uluslararası katılımlı kongrelerde oturum başkanlıkları yaptım. Yurtdışı ve Yurtiçi kongrelerde konuşmacı olarak çeşitli sunumlar yaptım. Halen Ulusal Travma Dergisi (İstanbul) ve Türkiye Klinikleri Cerrahi ve Gastroenterohepatoloji Dergileri (Ankara), Kocatepe Tıp Dergisi, Van Tıp Dergisi, Harran Tıp Dergisi, SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi ve SAGEM Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu üyesiyim. Halen editörlüğünü ve bölüm yazarlıklarını yaptığım üç kitap yayınlanmıştır. 48‘si yayın olmak üzere 76‘dan fazla yurtdışı, 44’ü yayın olmak üzere 100‘den fazla yurtiçi yayın ve bildirim vardır. Uluslararası yayınlarımıza ~200 atıf yapılmıştır.
Halen Amerikan Cerrahi Cemiyeti (FACS ünvanlı), Avrupa Endoskopik Cerrahi Derneği (EAES), Ulusal Cerrahi Derneği, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dernekleri üyesiyim. TUK Genel Cerrahi Komisyonu üyesiyim.
2007 yılında Cerrahisanatlar adlı (http://www.cerrahisanatlar.com) internet sitesini kurdum ve editörlüğünü yapıyorum. 2008 yılında Türkiyenin ilk internet cerrahi tıp dergisini (Cerrahi Sanatlar Dergisi, ISSN:1308-0709) http://www.cerrahisanatlardergisi.com adresinden çıkarmaya başladık ve editörlüğünü yapıyorum.
Patoloji Uzmanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Hüsniye Dilek ile evliyim ve dört çocuğumuz var.
İngilizce biliyorum.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir